تدریس خصوصی زبان عربی


تدریس خصوصی زبان عربی در تمامی مقاطع و به صورت تخصصی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری و همچنین مکالمه ی زبان عربی در این موسسه انجام می پذیرد.  • تدریس زبان و ادبیات عرب در حوزه های علمیه قم و تهران و مؤسس بخش زبان عربی در دفتر تبلیغات اسلامی – قم .
  • مؤسس بخش زبان  وادبیات عربی دانشکده روابط بین الملل ، عضو هیأت علمی و رئیس آن بخش به مدت  35 سال.
  • تدریس زبان و ادبیا ت عربی در دانشگاه تربیت معلم .
  • تدریس زبان و ادبیا ت عربی در دانشکده علوم قضایی .
  • تدریس زبان و ادبیا ت عربی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال –  مرکز  – جنوب .
  • تدریس متون اسلامی در دانشگاه  امیر کبیر .
  • تدریس کرسی زبان فارسی در دانشگاه سلطان قابوس – سلطنت عمان.