فرهنگ آموزشی مصور سه زبانه با جمله سازیيکي از پديده هاي روز افزون جوامع بشري کنوني ارتباط و تعامل متقابل آنهاست که نياز به يادگيري زبان هاي گوناگون را براي افراد هر جامعه ملزم مي کند،کتابي که در اختيار داريد يک فرهنگ لغت سه زبانه است. مبناي آموزش اين کتاب برپايه ي دو زبان انگليسي و عربي قرار داده شده است، در اين کتاب که به شيوه ي يکفرهنگ لغت فراهم شده است ابتدا پرکاربرد ترين کلمات زبان انگليسي معرفي شده است سپس معاني متفاوت هر واژه به زبان عربي و فارسي ترجمه شده است در اين راستا و به منظورفراگيري بهتر معاني متفاوت هر واژه اين کلمات در قالب جمله هاي گوناگون ذکر شده است.

در اين کتاب سعي بر آن بوده است که امور زير مورد توجه قرارگيرد :

  • جمله ها و مثال هاي ذکر شده برگرفته از زندگي روزمره است.
  • تصاوير مورد استفاده متناسب با ذوق و معيارهاي اجتماعي است.
  • شرح و تفسير جملات و واژگان کتاب حتي الامکان  ساده و روان است.
  • سعي کرده ايم فرهنگ لغتي منسجم و زيبا براي زبان آموزان انگليسي وعربي طراحي و ارائه نماييم.
  • کلمات نامأنوس و غريب را کنار گذاشته شده و از آنها استفاده نگرديده است.
“جهت نمایش کتاب بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید “