فرهنگ مصور چهار زبانهفرهنگ مصور چهار زبانه ( عربی ، فارسی ، انگلیسی ، فرانسه )


پروردگار مهربان را سپاس که با نگاه پر مهر خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در جهت ارتقاي دانش عمومي مؤثر واقع شويم. ممکن است اين سؤال پيش آيد که چه لزومي دارد تا غير از زبان مادري، زبانهاي ديگر را نيز بياموزيم؟ فراگيري زبانهاي ديگر در حقيقت وارد شدن به يک دنياي جديد است و در ازايدانستن زباني جديد با افراد و فرهنگ نويني آشنا خواهيم گرديد. آموختن چند زبان تأثير مثبتي بر پيشرفت جهان بيني ما خواهد داشت. در فرايند فراگيري زبانهاي گوناگون، نگاه ما نيز گسترش مي يابد و مي توانيم به افق هاي دورتر بنگريم و همچون ماهي نباشيم که دنيا به وسعت تنگ کوچکش است بلکه، مي توانيم به اقيانوسي وسيع بپيونديم و زندگي را با ابعاد وسيعتري تجربه کنيم. اين دورنماي گسترده مي تواند هم دلي  و محبت جهاني ما را نيز افزايش دهد.

کتاب حاضر که ثمره سي و پنج سال تدريس در مقاطع مختلف تحصيلي است، داراي 1207 عکس و 4828 واژه ، به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه مي باشد که سعي شده جهت افزايش فراگيري، از تصاوير و عکسهاي گويا استفاده شود و خوانندهمحترم هم زمان در کنار زبان مادري خود سه زبان ديگر را به خوبي ياد گرفته و با واژههاي جديد آشنا شود.

جهت نمایش کتاب بر روی دکمه ی زیر کلیک کنید